Link รวม 25 ตอน ทริปในฝัน 41 วัน ครึ่งซีกโลก (จากจีนไปถึงสวิตเซอร์แลนด์)

[CR]ปฐมบท ทริปในฝัน 41วัน ครึ่งซีกโลก บนล้อเหล็ก จากจีนไปถึงสวิตเซอร์แลนด์(19ก.พ.-31มี.ค.55) จากไทย ไปถึง กำแพงเมืองจีน

>>>http://www.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E13108252/E13108252.html