ไปทางสายไหม วางแผนประกันการเดินทางอย่างไรดี

อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราระมัดระวังได้ แต่บางทีก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว

แต่มีสิ่งหนึ่งที่พอจะบรรเทาจากหนักให้เป็นเบา จากยากให้เป็นง่ายได้ สิ่งนั้นก็คือ

“ประกันการเดินทาง” นั่นเองครับ